پرسش‌های متدوال مطرح شده

شبکه سازی بین مسیحیان در کارهای بین‌فرهنگی مدت زمان زیادی که در آلمان وجود دارد. (برای مثال: از طریق AMIN,اتحاد مسیح، کنگره ادغام در جامعه Schönblick به معنای چشم اندازه زیبا.)

انگیزه و بانی شبکه برابری از آنسوی آب‌ها می‌آید. آمریکایی‌های مسیحی، از مهاجرت بیش از یک میلیون پناهنده در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۶ بسیارشگفت‌زده شدند. و همچنین علاقه و توجه بیشتر آن‌ها بخاطر ایمان‌داران مسیحی بود، تعداد زیاد تعمید مسلمانان سابق آنها پرسیدند: آیا این بطور کلی در کلیسا و جوامع مسیحی شما تغییر ایجاد نمی‌کند؟

ما پاسخ دادیم: خیلی خوب خواهد شد اگر بشود. دوستان آمریکایی کمی بعد: نمی‌توانید این‌جا شبکه سازی کنید؟ آیا حرکت-جنبش مجهول تازه می‌تواند در اینجا مشارکت داشته باشد؟ کجا تعمید می‌کنید….؟

این‌ها نیز پرسش‌های داغ در خیلی از نقاط مختلف آلمان بود فرار، تعمید _ و بعد چی؟ خیلی‌ها به چنین جلسات و همایش‌هایی می‌آمدند.

اولین جلسه دیداری “شبکه برابری ” در ژوئن ۲۰۱۸ مستقیماً پس از کنگره-ادغام در جامعه در شون‌بلیک (چشم‌انداز‌ زیبا) برگزار شد. برخی همدیگر را از قبل می‌شناختند برخی نه،افراد جدید می‌آمدند و همچنان اضافه می‌شد. اما ما آن را هدیه ای می‌دانیم: اعتمادهای ایجاد شده بین اردوگاه‌های کلیسایی، جامعه معنوی تشویقی و ماموریتی

از تابستان ۲۰۱۸ ما هر شش ماه یکبار برای “کارگاه های استراتژی ” دو روزه مبتنی بر تاثیرات معنویی آن برگزار می‌کنیم.

این شبکه در دوسال اول تشکیل/تاسیس شد. تصور/دید و اندیشه برای پروژه‌های عملی واضح‌تر و واضح‌تر می‌شوند.

در سال ۲۰۲۲/۲۰۲۱ چهار پروژه عملی پیشی/سرعت گرفتند آنها باید توانمند شوند ،الهام بگیرند و افق ها را گسترش دهند. ابزار و وسایل ضروری در مسیر جامعه-مسیحی میان‌فرهنگی در اینجا به‌وجود می‌آیند.

چگونه ادامه خواهد یافت؟ هیجان انگیز باقی خواهد ماند. ما نمی‌خواهیم باشگاه و یا موسسه/انستیتو بشویم. ما می‌خواهیم بعنوان یک جامعه انگیزه‌ساز و مأموریتی می‌خواهیم هوشیار و بیدار باشیم تا روح خداوند راه‌نما و هدایتگر ما باشد.

Bleib immer auf dem laufenden!

Mit dem Newsletter erfährst du, Neues aus dem Netzwerk und dessen Projekten.