دونگ بیچ نهی دانگ، متولد سال ۱۹۹۳*، او دانشجوی الهایات (مسیحیت) است و از سال ۲۰۱۵ بصور داوطلبانی و افتخاری در کلیسای‌پروتستانی-ویتنامی به نام Tin-Lahn Kirche ( تین لان) واقع در کل اروپا و ویتنام کار می‌کند. از سال ۲۰۱۸ نیز در کلیساهای مسیحی-پروتستانی در پروژه های گوناگون مرتبط با ویتنام فعالیت می‌کند.

Bleib immer auf dem laufenden!

Mit dem Newsletter erfährst du, Neues aus dem Netzwerk und dessen Projekten.