گروه

(استیو اُگدگبه)

استیو اُگدگبه, متولد ۱۹۷۰ آلمانی، در نیجریه متولد شده و به دلایل بیوگرافی شخصی بمدت ۲۵ سال بعنوان هنرمند، پاستور و مربی و همچنین در بخشی از جامعه (انجمن) هیملس‌فِلد فعالیت دارد.

Steve.Ogedegbe@himmelsfels.de آدرس ایمیل

Bendix Balke (بِندیکسْ بالکه)

بندیکس بالکه،*متولد ۱۹۶۶، بمدت ۳ سال مسئول هماهنگ سازی در کارهای میان‌فرهنگی ای‌کادِ بوده. از سال ۲۰۲۱ پاستور میان‌فرهنگی کلیسای نزدیک و جلال است.

bb@bendix-balke.de آدرس ایمیل

باربارا مات

باربارا مات،۱۹۹۱*، همانند یک جهانگرد با احساس تعلق قوی به تایزه (شهری مسیحی ایت در فرانسه) است و او در لهستان،بولیوی و انگلیس نیز زندگی کرده. بواسطه دیگر مسیحیان از کشورهای گوناگون، چیزهای بسیاری درمورد خداوند یادگرفته است. از اکتبر سال ۲۰۲۰ او با «دهکده جهانی» / جوانان مسیحی فعال در ووتمبرگ (EJW) همکاری و همراهی می‌کند.

Barbara.Matt@ejwue.de :آدرس ایمیل

دونگ بیچ نهی دانگ Dung Bich Nhi Dang

دونگ بیچ نهی دانگ، متولد سال ۱۹۹۳*، او دانشجوی الهایات (مسیحیت) است و از سال ۲۰۱۵ بصور داوطلبانی و افتخاری در کلیسای‌پروتستانی-ویتنامی به نام Tin-Lahn Kirche ( تین لان) واقع در کل اروپا و ویتنام کار می‌کند. از سال ۲۰۱۸ نیز در کلیساهای مسیحی-پروتستانی در پروژه های گوناگون مرتبط با ویتنام فعالیت می‌کند.

Bn.Dang@ymail.com :آدرس ایمیل

Bleib immer auf dem laufenden!

Mit dem Newsletter erfährst du, Neues aus dem Netzwerk und dessen Projekten.