گروه

(استیو اُگدگبه)

استیو اُگدگبه, متولد ۱۹۷۰ آلمانی، در نیجریه متولد شده و به دلایل بیوگرافی شخصی بمدت ۲۵ سال بعنوان هنرمند، پاستور و مربی و همچنین در بخشی از جامعه (انجمن) هیملس‌فِلد فعالیت دارد.

Steve.Ogedegbe@himmelsfels.de آدرس ایمیل

Bendix Balke (بِندیکسْ بالکه)

بندیکس بالکه،*متولد ۱۹۶۶، بمدت ۳ سال مسئول هماهنگ سازی در کارهای میان‌فرهنگی ای‌کادِ بوده. از سال ۲۰۲۱ پاستور میان‌فرهنگی کلیسای نزدیک و جلال است.

bb@bendix-balke.de آدرس ایمیل

Yasin Adigüzel (یاسین آدی‌گوزِل)

یاسین آدی‌گوزِل, *متولد ۱۹۸۴ , عالم الهیات و محقق اسلامی است و از سال ۲۰۱۴ بعنوان سفیر فرصت یابی ِمیان فرهنگی ، در انجمن جوانان فعال -پرتستانی در ووتمبرگ EWJ کار می‌کند. او سرپرست و گراننده پروژه «Born for more» به معنای متولد شده برای فراتر ، است.

Yasin.Adiguezel@ejwue.de : آدرس ایمیل

ایم‌که بِکا

دفتر پشتیبانی

ایمکه بکر متولد سال ۱۳۶۷؛ کارمند دفتر پشتیبانی شبکه برابری (شبکه ای برای ایجاد همسانی و برابری در میان جامعه مسیحیان) است. او در تنوع فرهنگ-کلیسای تجربیاتی دارد و از سال ۱۳۹۰ وارد فرهنگ شواب ( منطقه جنوبی آلمان) شده و از این پیامد خرسند است و از آن زمان از بخش میان فرهنگی کلیساها حمایت و پشتیبانی میذکند.

Imke.Becker@ejwue.de :آدرس ایمیل

باربارا مات

باربارا مات،۱۹۹۱*، همانند یک جهانگرد با احساس تعلق قوی به تایزه (شهری مسیحی ایت در فرانسه) است و او در لهستان،بولیوی و انگلیس نیز زندگی کرده. بواسطه دیگر مسیحیان از کشورهای گوناگون، چیزهای بسیاری درمورد خداوند یادگرفته است. از اکتبر سال ۲۰۲۰ او با «دهکده جهانی» / جوانان مسیحی فعال در ووتمبرگ (EJW) همکاری و همراهی می‌کند.

Barbara.Matt@ejwue.de :آدرس ایمیل

دونگ بیچ نهی دانگ Dung Bich Nhi Dang

دونگ بیچ نهی دانگ، متولد سال ۱۹۹۳*، او دانشجوی الهایات (مسیحیت) است و از سال ۲۰۱۵ بصور داوطلبانی و افتخاری در کلیسای‌پروتستانی-ویتنامی به نام Tin-Lahn Kirche ( تین لان) واقع در کل اروپا و ویتنام کار می‌کند. از سال ۲۰۱۸ نیز در کلیساهای مسیحی-پروتستانی در پروژه های گوناگون مرتبط با ویتنام فعالیت می‌کند.

Bn.Dang@ymail.com :آدرس ایمیل

راین‌هُلد کِرِبزْ

راین‌هُلد کِرِبزْ ،متولد سال ۱۹۵۷*، در جوانان مسیحی فعال ووتِمبِرگ کار می‌کند. از طریق فعالیت‌های آزادانه برای جوانان و کلیسای جوان با « سیمای تازه کلیسا» آشنا شدو در سازمان، حرکت برای آلمان فعال است. برای او شبکه برابری ،همان پروژه «مجهولی تازه و چند فرهنگی» است.

Reinhold.Krebs@ejwue.de آدرس ایمیل

هُرست اِنگِل‌مان

هُرستْ اِنگِل‌مان،متولد سال ۱۹۵۷*، بمدت ۱۶ سال همراه با خانواده خود در تانزانیا (شرق آفریقا) زندگی کرده است. از سال ۲۰۰۳ رئیس انجمن بشارت‌دهندگان (مبشرین مسیحی) تشکیلات Wiedenest (در کُلن) است. همچنین سال‌ها در شبکه های چندملیتی گوناگون در آلمان فعالیت می‌کند. برای مثال : شبکه ها و سازمان‌های وحدت‌عیسی، مسیح برای همه.

Engelmann@wiedenest.de :آدرس ایمیل

Bleib immer auf dem laufenden!

Mit dem Newsletter erfährst du, Neues aus dem Netzwerk und dessen Projekten.