شریک

شرکای فعلی «شبکه برابری» را می‌توانید در اینجا بیابید.   ما یک شبکه باز هستیم. سازمان ها، کلیساهای علاقمند می‌توانند با ما تماس بگیرند. هیچ عضویتی وجود ندارد، اما الهام گیری فراوان و روابط معتمد وجود دارد.

در حال حاضر این شبکه۲ بار در سال کارگاه‌های استراتژی ۲ روزه برگزار می‌کند که توسط افراد متخصص و حرفه‌ای اجرا می‌شوند. در آینده سکوها و یا شرایط دیگری برای آشنایی با یکدیگر وجود خواهد داشت. علاوه بر این بسیاری از شرکا در توسعه و بهینه سازی نمونه ها و طرح های تمرینی مشارکت دارند.

صداها و بیانیه افراد با پیشینه گوناگون نشان می دهد که «شبکه برابری» چقدر متنوع است. این شبکه بخاطر فعالیت ،مسئولیت و تعهد چنین افرادی برپا و شکوفا است.

در سطح کشوری

هیچ داده‌ای یافت نشد

در سطح منطقه‌ای

هیچ داده‌ای یافت نشد

درسطح محلی

هیچ داده‌ای یافت نشد

Bleib immer auf dem laufenden!

Mit dem Newsletter erfährst du, Neues aus dem Netzwerk und dessen Projekten.