استیو اُگدگبه, متولد ۱۹۷۰ آلمانی، در نیجریه متولد شده و به دلایل بیوگرافی شخصی بمدت ۲۵ سال بعنوان هنرمند، پاستور و مربی و همچنین در بخشی از جامعه (انجمن) هیملس‌فِلد فعالیت دارد.

Bleib immer auf dem laufenden!

Mit dem Newsletter erfährst du, Neues aus dem Netzwerk und dessen Projekten.