استیو اُگدگبه, متولد ۱۹۷۰ آلمانی، در نیجریه متولد شده و به دلایل بیوگرافی شخصی بمدت ۲۵ سال بعنوان هنرمند، پاستور و مربی و همچنین در بخشی از جامعه (انجمن) هیملس‌فِلد فعالیت دارد.