یاسین آدی‌گوزِل, *متولد ۱۹۸۴ , عالم الهیات و محقق اسلامی است و از سال ۲۰۱۴ بعنوان سفیر فرصت یابی ِمیان فرهنگی ، در انجمن جوانان فعال -پرتستانی در ووتمبرگ EWJ کار می‌کند. او سرپرست و گراننده پروژه «Born for more» به معنای متولد شده برای فراتر ، است.