هُرستْ اِنگِل‌مان،متولد سال ۱۹۵۷*، بمدت ۱۶ سال همراه با خانواده خود در تانزانیا (شرق آفریقا) زندگی کرده است. از سال ۲۰۰۳ رئیس انجمن بشارت‌دهندگان (مبشرین مسیحی) تشکیلات Wiedenest (در کُلن) است. همچنین سال‌ها در شبکه های چندملیتی گوناگون در آلمان فعالیت می‌کند. برای مثال : شبکه ها و سازمان‌های وحدت‌عیسی، مسیح برای همه.